Om oss

7.Oslo Kanaljene er byens største speidergruppe med omtrent 150 medlemmer.

Speidergruppen har møter i kjelleren i Tonsen kirke og på Isdammen, samt utemøter i nærområdet. Møtene er hver tirsdag kl 1800. Gruppen har egen speiderhytte i Nordmarka.

Ulvungene er de yngste, også kalt småspeidere. De går i en enhet kalt flokken. Flokken består av omtrent 35 jenter og gutter i 3.- og 4. klasse. I flokken er det læring og lek kombinert med utemøter og en overnattingstur i måneden.

Fra 5-10 klasse er man speider i troppen. Troppen er delt i to med tilsammen omtrent 60 medlemmer. De reiser på helgeturer med overnatting både inne og ute. Hvert år arrangeres 1 ukes sommertur, ofte med kano. I troppen er det mer selvstendighet, og det er fokus på at speiderne erverver kunnskap slik at en etter hvert blir i stand til å klare seg selv på tur.

Medlemskontingenten er på kr 970 pr år og dekker medlemskap i Norges speiderforbund, samt alle utgifter til møter og de fleste små turene. Nyttårsturen og sommerturen har egen turkontingent.

Alle lederne er med på frivillig basis og betaler medlemskontingent på lik linje med speiderne. Vi har informasjonsmøter for foreldrene vanligvis en gang i halvåret.

Følg oss gjerne på Facebook